Είστε εδώ

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος Ι., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Στη χώρα όπου μεταφράζεται ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 113