Είστε εδώ

Ζουμπουλάκης Σταύρος, «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, Με τα πρωτότυπα κείμενα, Μεταφορά σε απλούστερη γλώσσα: Καίτη Χιωτέλλη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 120-124