Είστε εδώ

Εγγονόπουλος Νίκος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Τ' αθάνατα γραπτά», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 125