Είστε εδώ

Ρώτας Βασίλης, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ούτε θα διαβαστή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 10 (Άνοιξη 2016), σ. 182