Είστε εδώ

Άγρας Τέλλος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Η σύγκρισις είναι χτυπητή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 125