Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Ιω. Ν. Φραγκούλα, Ανερεύνητες πτυχές της ζωής του Αλέξ. Παπαδιαμάντη, Ιωλκός, Αθήνα 1988, σσ. 125 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 1 147-151 1992
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Ιωακείμ-Κίμων Κολλυβάς, Λογική της αφήγησης και ηθική του λόγου. Μελετήματα για τον Παπαδιαμάντη. Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1991, σελ. 78 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 210-212 1993
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Νίκη Λυκούργου, 'Ένα λογοτεχνικό πείραμα'. Η μεταγλώττιση διηγημάτων του Α. Παπαδιαμάντη από τον Σ. Μυριβήλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Τιμητικός τόμος στη μνήμη... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 204-205 1993
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Ο δεύτερος αιώνας του Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 185-192 2016
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Στέφανος Διαλησμάς, Διορθώσεως διόρθωση (Σχόλιο σχολαστικό στο διήγημα του Παπαδιαμάντη 'Μία Ψυχή'), Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. ΚΘ΄ (1986-1991), Αθήνα 1992,... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 205-206 1993
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φώτης Δημητρακόπουλος – Ελένη Ι. Δαμβουνέλη, Το Roman-feuilleton (Μυθιστόρημα-επιφυλλίδα), ο Παπαδιαμάντης και η Εφημερίς (1883-1891), ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 206 1993
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φώτης Δημητρακόπουλος, Άνθος της Εδέμ – Παπαδιαμαντικά κείμενα και μελέτες, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1999, σσ. 301 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 125-135 2000
Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε Παπαδιαμαντικά Τετράδια 1 157-160 1992
Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 198-224 2016
Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε [Από Ιούλιο 2000-Ιούλιο 2002] Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 147-158 2002