Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
[Σχόλιο στην επιστολή Γ.Α. Ρήγα] Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 73-75 2002
[Υπόμνημα εις την προς Κορινθίους Δευτέραν Επιστολήν] Παπαδιαμαντικά Τετράδια 3 63-68 1995
Άγνωστη παπαδιαμαντική μετάφραση Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 7-9 2002
Ενιαυτός. Αντιγραφές. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Παπαδιαμαντικά Τετράδια 9 123-124 2010
Ενιαυτός. Αντιγραφές. Ένα σκάνδαλο: η αγάπη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 8 141-142 2008
Ενιαυτός. Αντιγραφές. Επτά δελτία για τον Ελύτη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 9 123 2010
Ενιαυτός. Αντιγραφές. Παπαδιαμάντης και Φρόυντ Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 181-182 2016
Ενιαυτός. Αντιγραφές. Υπό τη σκέπη της Γλυκοφιλούσας Παπαδιαμαντικά Τετράδια 3 187-188 1995
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Α. Παπαδιαμάντης, [Το λάβαρον], Νέα, ολοκληρωμένη έκδοση, Φιλολογική επιμέλεια Φώτης Δημητρακόπουλος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1993, σ. 87 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 3 191-196 1995
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλεξ. Παπαδιαμάντη, Τα ποιήματα, Χώρος ποίησης Σικυώνιος, Αθήνα 1989, σσ. 70 Παπαδιαμαντικά Τετράδια 1 145 1992