Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Στέφανος Διαλησμάς, Διορθώσεως διόρθωση (Σχόλιο σχολαστικό στο διήγημα του Παπαδιαμάντη 'Μία Ψυχή'), Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. ΚΘ΄ (1986-1991), Αθήνα 1992, σσ. 141-145», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 205-206