Είστε εδώ

Βιβλιοκρισία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Académie des sciences sociales et politiques de la République socialiste de Roumanie, Institiut d' Archéologie de Bucarest, Actes du IIe Congrès internationale de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembrȩ 1976), édités par R. VULPE, Bucarest, Editura... Θρακικά Χρονικά 40 153 1985
Benjamin Isaak, The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest. Σελ. XV + 304, έκδ. E.J. Brill, Leiden 1986 $ 38.75 Θρακικά Χρονικά 43 200-201 1989
François Perroux: Industrie et Création collective, Saint-simonisme du vingtième siècle et création collective, t. I, P.U.F. Θρακικά Χρονικά 32 76-78 1976
Βιβλιοκρισία. Georgios Bakalakis – Agnes Sakellariou, Papadimi [Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Internationale Interakademshe Komission für die Erforschung der Vorgeschichte des Balkans, Monographien 2]. Verlag Philipp von Zabern, Mainz... Θρακικά Χρονικά 39 223-234 1984
Βιβλιοκρισία. Πέτρου Α. Γεωργαντζή. Συμβολή εις την ιστορίαν της Ξάνθης. Ξάνθη 1976, σελ. 269, χάρτες 4, εικόνες 12, Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών Θρακικά Χρονικά 34 124-129 1978
Δ.Κ. Σαμσάρη. Ο εξελληνισμός της Θράκης κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 405. Θρακικά Χρονικά 40 151-152 1985
Νίκου Ματσούκα: Ιστορία της Φιλοσοφίας – Με σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία, (Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 423) Θρακικά Χρονικά 37 124-126 1982