Είστε εδώ

Πάντος Π.Α., «Βιβλιοκρισία. Πέτρου Α. Γεωργαντζή. Συμβολή εις την ιστορίαν της Ξάνθης. Ξάνθη 1976, σελ. 269, χάρτες 4, εικόνες 12, Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 124-129