Είστε εδώ

Renfrew Andrew Colin, «Βιβλιοκρισία. Georgios Bakalakis – Agnes Sakellariou, Papadimi [Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Internationale Interakademshe Komission für die Erforschung der Vorgeschichte des Balkans, Monographien 2]. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1981. 85 σελίδες, 73 πίνακες, 61 εικόνες», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 223-234