Είστε εδώ

Hammond N.G.L., «Δ.Κ. Σαμσάρη. Ο εξελληνισμός της Θράκης κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 405.», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. 151-152