Είστε εδώ

Βιβλιοκρισία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Αθήνα 1952 Μορφές 76 35-35 1953
Από τη ζωή του βιβλίου. Γεωργ. Χ. Μόδη, Πόλεμος και Κατοχή, Θεσσαλονίκη 1947 Μορφές 17 197-198 1948
Ένα βιβλίο και ένας πνευματικός άνθρωπος Μορφές 2 43-44 1946
Η ζωή του βιβλίου. Γιώργου Δωρικού: Άνθρωποι και φαντάσματα μυθιστόρημα - Αθήνα 1952 Μορφές 80 174-175 1953
Η ζωή του βιβλίου. Costas N. Hadjipateras, Cendres, Neuchâtel 1944 Μορφές 14 73-74 1947
Η ζωή του βιβλίου. Geneviève Dévignes et Jany Perjeane, Call ouda (La perle bleue), roman, édit. des Champes Élysées , Omnium Littéraire, Paris 1950 Μορφές 47 290-291 1950
Η ζωή του βιβλίου. Α. Ελευθερόπουλου Εισαγωγή εις την Επιστημονικήν Φιλοσοφίαν 1952 Μορφές 65 61-63 1952
Η ζωή του βιβλίου. Αθαν. Γ. Κυριαζή, Όνειρα και παραμύθια, Θεσ/νίκη 1947 Μορφές 9 354-356 1947
Η ζωή του βιβλίου. Αθαν. Παπαευγενίου, Βόρειος Ελλάς, μειονότητες, Θεσσαλονίκη 1947 Μορφές 10 394-396 1947
Η ζωή του βιβλίου. Αθηνάς Ταρσούλη Ελληνίδες ποιήτριες 1857-1940, Αθήναι 1951 Μορφές 58 175-176 1951