Είστε εδώ

Χάρης Πέτρος, «Ένα βιβλίο και ένας πνευματικός άνθρωπος», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 43-44