Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Geneviève Dévignes et Jany Perjeane, Call ouda (La perle bleue), roman, edit. des Champes Élysées , Omnium Littéraire, Paris 1950», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 290-291