Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Costas N. Hadjipateras, Cendres, Neuchâtel 1944», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 73-74