Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Από τη ζωή του βιβλίου. Γεωργ. Χ. Μόδη, Πόλεμος και Κατοχή, Θεσσαλονίκη 1948», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 197-198