Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Αθαν. Γ. Κυριαζή, Όνειρα και παραμύθια, Θεσ/νίκη 1947», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 354-356