Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Η ζωή του βιβλίου. Αθαν. Παπαευγενίου, Βόρειος Ελλάς, μειονότητες, Θεσσαλονίκη 1947», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 394-396