Είστε εδώ

Βαρβούνης Μανόλης Γ.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Μιχάλης Γ. Μερακλής, Λαϊκή Τέχνη Ελληνική Λαογραφία 3, Αθήνα 1992 (εκδ. Οδυσσέας) 1 111-115 1994
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια. Η σημασία και η τυπολογία τους στην Ελληνική Λαογραφία 2 126-128 1995
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Η λαογραφική προσφορά της Ελένης Φιλιππίδου 3-4 199-203 1996
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Οι ρίζες της νοσταλγίας του Γεωργίου Βιζυηνού 5 201-203 1996
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Η εξέλιξη της ελληνικής λαογραφίας και η Σχολή των Ιωαννίνων 8-9 173-180 1998
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Τα ποντιακά δημοτικά τραγούδια: Από το περιθώριο στο προσκήνιο 12-13 76-87 2000
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Χρ. Μαλεβίτσης, Το δημοτικό τραγούδι ως περιεχόμενο της συνειδήσεως του Νέου Ελληνισμού. Εκδ. Ευθύνη-Αναλόγιο β΄, Αθήνα 1999, σσ. 129 14 139-140 2000
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Λαϊκή παράδοση και παιδί. Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1999, σσ. 179 14 140-142 2000
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Λαϊκή παράδοση και Σχολείο Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1999, σσ. 189 14 142-144 2000
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Η λατρεία των αγίων στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό 15-16 147-170 2001
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Σεβαστή Τρουμπέτα: Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Το παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγάννων. Αθήνα 2001, εκδ. Κριτική (Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων – Σειρά Μελετών, αρ. 4) σσ. 267 17 118-120 2003
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Άγγελος Ν. Δευτεραίος: Το ψωμί στα έθιμα των Ελλήνων. Η συμβολική και μαγική χρήση του από τους Νεοέλληνες. Αθήνα 2000, σσ. 264, εκδ. Legato 17 121-123 2003
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης: Καρπαθιακή λαογραφία. Όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2001 (έκδ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων, αρ. 2), σχ. 8ο, σσ. 455 18 147-149 2003
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Δημήτρης Στεργίου: Τα βλάχικα έθιμα της Παλαιομάνινας με αρχαιοελληνικές ρίζες. Αθήνα 2001, εκδ. Παπαδήμα, σχ. 8ο. σσ. 170 18 150-152 2003
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Βαγγέλης Αυδίκος: Το βλέμμα στον τοίχο με τη μαντανία. Διηγήματα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 18 153-154 2003
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Η λαογραφική προσφορά του Αρχείου Θρακικού γλωσσικού και λαογραφικού θησαυρού 20 140-144 2006
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Ραχμή Μεμεταλή – Νίκος Κόκκας, Βασικό Πομακο-Ελληνικό (και) Ελληνο-Πομακικό Λεξιλόγιο, Τελεία + Παύλα. Ξάνθη 2003, 23 σελ. 20 188-189 2006
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Νικόλαος Κόκκας, Uchem so Pomatsko. Μαθήματα πομακικής γλώσσας. Τεύχος Α΄: 25 μαθήματα. Ξάνθη 2004, σελ. 261. Τεύχος Β΄: Ανθολόγιο Κειμένων (παραμύθια-τραγούδια-παροιμίες). Ξάνθη 2004, σελ. 116. Τεύχος Γ΄: Βασικό λεξιλόγιο (πομακό-ελληνικό και... 20 190-193 2006
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Μάρκος Α. Γκιόλιας, Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του τσελιγκάτου. Αθήνα 2004, εκδόσεις Πορεία, σελ. 590 20 194-196 2006
Εξώπολις Βαρβούνης Μανόλης Γ. Στέλιος Αγ. Παπαδόπουλος, Ανθρωπολογικά – Μουσειολογικά. Μικρά μελετήματα. Αθήνα 2003, έκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σελ. 559 20 197-199 2006