Είστε εδώ

Βαρβούνης Μανόλης Γ., «Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Λαϊκή παράδοση και Σχολείο Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1999, σσ. 189», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 142-144