Είστε εδώ

Βαρβούνης Μανόλης Γ., «Στέλιος Αγ. Παπαδόπουλος, Ανθρωπολογικά – Μουσειολογικά. Μικρά μελετήματα. Αθήνα 2003, έκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σελ. 559», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 197-199