Είστε εδώ

Βαρβούνης Μανόλης Γ., «Χρ. Μαλεβίτσης, Το δημοτικό τραγούδι ως περιεχόμενο της συνειδήσεως του Νέου Ελληνισμού. Εκδ. Ευθύνη-Αναλόγιο β΄, Αθήνα 1999, σσ. 129 », Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 139-140