Είστε εδώ

Βαρβούνης Μανόλης Γ., «Τα ποντιακά δημοτικά τραγούδια: Από το περιθώριο στο προσκήνιο», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 76-87