Είστε εδώ

Βαρβούνης Μανόλης Γ., «Η λαογραφική προσφορά της Ελένης Φιλιππίδου», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 199-203