Είστε εδώ

Βαρβούνης Μανόλης Γ., «Σεβαστή Τρουμπέτα: Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Το παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγάννων. Αθήνα 2001, εκδ. Κριτική (Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων – Σειρά Μελετών, αρ. 4) σσ. 267», Εξώπολις, τχ. 17 (Χειμώνας 2003), σ. 118-120