Είστε εδώ

Char René, «IX. Η ποταμίδα των καλαμιών (Από τα Eννέα ευχαριστώ στην Vieira da Silva)», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 90-91