Είστε εδώ

Char René, «Ποιήματα. Ο ακίνδυνος», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 102