Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Μια έρευνα των Θρακικών Χρονικών. Ποιος τάχα φταίει; Επαρχία και πρωτεύουσα – ευθύνες και πάθη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 95-98