Είστε εδώ

ελληνική επαρχία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
[Χαιρετισμός του Τάκη Δόξα] Θρακικά Χρονικά 29 4 1972
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο, Λάρισα: 29-31 Οκτωβρίου 1966. Διακήρυξη Θρακικά Χρονικά 7 25 38-39 1967
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. [Εισαγωγικό κείμενο] Θρακικά Χρονικά 7 25 3 1967
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. [Η εισήγηση του Στέφανου Ιωαννίδη] Θρακικά Χρονικά 7 25 8 1967
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Αμφικτιονία της επαρχίας και ακηδεία του κέντρου (περίληψη) Θρακικά Χρονικά 7 25 20 1967
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Ανάγκη ανασυντάξεως των πνευματικών δυνάμεων Θρακικά Χρονικά 7 25 31-36 1967
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Αναθεώρηση σε θεσμούς και προγράμματα Θρακικά Χρονικά 7 25 12-15 1967
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Ανασχετικοί παράγοντες στη σύγχρονη λογοτεχνία (Αποσπάσματα) Θρακικά Χρονικά 7 25 11 1967
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Αποσπάσματα από την εισήγηση του Πέτρου Χάρη (εκπροσώπου της Εθν. Εταιρ. Ελλήνων Λογοτεχνών). Ιστορία του κινήματος για την πνευματική αφύπνιση της επαρχίας (Αποσπάσματα) Θρακικά Χρονικά 7 25 9 1967
Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Γενική εισήγηση Βάσου Καλογιάννη Θρακικά Χρονικά 7 25 6-7 1967