Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Μια έρευνα των Θρακικών Χρονικών. [Απάντηση στον Παύλο Παλαιολόγο]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 94