Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Ο άντρας. Από τη συλλογή διηγημάτων της που σύντομα θα κυκλοφορήσει με τον τίτλο Φονιάδες», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 99-102