Είστε εδώ

Απάντηση σε έρευνα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ανανέωση και ολοκλήρωση Θρακικά Χρονικά 6 23-24 126-131 1966
Απόπειρα προσέγγισης στο πρόβλημα της Θράκης. Απαντήσεις σε έρευνα. [Απάντηση της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης] Θρακικά Χρονικά 46 7-9 1992
Απόπειρα προσέγγισης στο πρόβλημα της Θράκης. Απαντήσεις σε έρευνα. [Απάντηση του Δήμαρχου Ξάνθης] Θρακικά Χρονικά 46 5 1992
Απόπειρα προσέγγισης στο πρόβλημα της Θράκης. Απαντήσεις σε έρευνα. [Απάντηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης] Θρακικά Χρονικά 46 5 1992
Απόπειρα προσέγγισης στο πρόβλημα της Θράκης. Απαντήσεις σε έρευνα. [Απάντηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ξάνθης. Απόσπασμα] Θρακικά Χρονικά 46 7 1992
Απόπειρα προσέγγισης στο πρόβλημα της Θράκης. Απαντήσεις σε έρευνα. Πενταετές πρόγραμμα 94-98. Εισήγηση – προτάσεις Θρακικά Χρονικά 46 5-7 1992
Διαφώτιση! Θρακικά Χρονικά 6 23-24 117-122 1966
Είμαστε λοιπόν ζωντανοί; Θρακικά Χρονικά 6 23-24 123-125 1966
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. α. Η θέση του προβλήματος Θρακικά Χρονικά 34 10-13 1978
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. β. Απαντήσεις. Η απάντηση του Δημάρχου Ξάνθης κ. Βασ. Βασιλειάδη Θρακικά Χρονικά 34 14 1978