Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2011, τεύχος 43

Καραγιάννη Μαρία, «Не си отивай преди светлината», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5230

Καραγιάννη Μαρία, «Να με γεννήσεις ξανά», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5230

Καραγιάννη Μαρία, «Да ме родиш отиово», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5230

Καραγιάννη Μαρία, «Σπασμένο αγγείο», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5230

Καραγιάννη Μαρία, «Пукнат съсъд», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5230

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5230

Klee Paul, «Angelus Novus», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5234

Οικονομοπούλου Βάσω, «Της ερημιάς η σκόνη: ο κατακερματισμός του προσώπου στην ποίηση της Μαρίας Καραγιάννη», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5235-5239

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5239

Παντελιά Στυλιανή, «Η ώρα των παράξενων πραγμάτων (Εισαγωγή στην ποίηση της Μαρίας Καραγιάννη)», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5240-5249

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5250

Πορφύρης Τάσος, «Μαρία Καραγιάννη», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5250-5254

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5254

Πυλαρινός Θεοδόσης, «“Στη φλούδα σου χαράσσω ποίημα αιμάτου κόκκινο”», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5255-5259

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5260

Ριζάκης Κώστας, «Η επίσκεψη», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5260-5261

Σπυρέλη Χρυσούλα, «Η ποιήτρια Μαρία Καραγιάννη. “Πλάσμα της προσμονής στη μνήμη υποταγμένο”», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5262-5266

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5273

Καραγιάννη Μαρία, «Αυτοπροσωπογραφία της Μ. Καραγιάννη», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5274

Καραγιάννη Μαρία, «Κάποιες χαρές», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5275

Καραγιάννη Μαρία, «Θαμπά ξανάρχονται», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5275

Καραγιάννη Μαρία, «Τα ανέλεγκτα», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5275

Καραγιάννη Μαρία, «Σε απρόσιτα αντικείμενα», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5275

Καραγιάννη Μαρία, «Έτσι ήρθαν», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5276

Καραγιάννη Μαρία, «Αθόρυβα», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5276

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5276

Αλεξάνδρου Ζέτα, Κρεμνιώτης Χρίστος, «Συνομιλία του Χρίστου Κρεμνιώτη με την Ζέτα Αλεξάνδρου», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5277-5279

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5279

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Φωτογραφία της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5280

Αλεξάνδρου Ζέτα, «Ζέτα Αλεξάνδρου [Βιογραφικό σημείωμα]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5280

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5280

«Μαρία Καραγιάννη, Ο γυρολόγος της ερήμου», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

Αλεξάνδρου Ζέτα, «[Σχέδιο της Ζέτας Αλεξάνδρου]», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. (οπισθόφυλλο)