Είστε εδώ

Καραγιάννη Μαρία, «Αυτοπροσωπογραφία της Μ. Καραγιάννη», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5274