Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Η ώρα των παράξενων πραγμάτων (Εισαγωγή στην ποίηση της Μαρίας Καραγιάννη)», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5240-5249