Είστε εδώ

Σπυρέλη Χρυσούλα, «Η ποιήτρια Μαρία Καραγιάννη. “Πλάσμα της προσμονής στη μνήμη υποταγμένο”», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5262-5266