Είστε εδώ

Οικονομοπούλου Βάσω, «Της ερημιάς η σκόνη: ο κατακερματισμός του προσώπου στην ποίηση της Μαρίας Καραγιάννη», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5235-5239