Είστε εδώ

Πυλαρινός Θεοδόσης, «“Στη φλούδα σου χαράσσω ποίημα αιμάτου κόκκινο”», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5255-5259