Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 1993, τεύχος 9

Char René, «Το κατακόρυφο χωριό», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 746-747

Char René, «Παλαιστές», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 747

Char René, «Αποκλήρωση», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 747-748

Κάσσος Βαγγέλης, «Jacques Réda», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 749

Réda Jacques, «Θάνατος ενός ποιητή», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 749

Αναγνωστόπουλος Βασίλειος Δ., «Η πέτρα της… Οξώπετρας. Αντιχάρισμα στον Ποιητή», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 750-754

Πέγκλη Γιολάντα, «Διομήδη Βλάχου: Φανός θυέλλης, Εκδ. Αστρολάβος/Ευθύνη 1991», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 755-756

Κεφάλας Ηλίας, «Ρόμπερτ Μούζιλ: Το μαγεμένο σπίτι. Ηριδανός, Αθήνα 1991», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 757-759

Νάκας Θανάσης, «Φυσιοκρατία και νοσταλγία μέσα στην ποίηση του Ηλία Κεφάλα», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 760-761

Πέγκλη Γιολάντα, «Χρέος τιμής», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 762

«Εκδόσεις της Παρόδου», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. (έσω οπισθόφυλλο)