Είστε εδώ

Νάκας Θανάσης, «Φυσιοκρατία και νοσταλγία μέσα στην ποίηση του Ηλία Κεφάλα», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 760-761