Είστε εδώ

Κάσσος Βαγγέλης, «Jacques Réda», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 749