Είστε εδώ

Réda Jacques, «Θάνατος ενός ποιητή», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 749