Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια, έτος 2008, τεύχος 8

«Περιεχόμενα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 1-2

Κουτρουμπής Δ.Γ., «Επιστολή Δ. Κουτρουμπή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 3-5

«Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 5

Κεφαλιακός Πέτρος, «Tempus Alexandri», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 6-7

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «Κϛ΄ Οκτωβρίου. Του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 8-9

Θέμελης Γιώργος, «Μελετήματα και δοκίμια. Στο Χριστό στο Κάστρο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 10-25

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μελετήματα και δοκίμια. Ελληνική βάρκα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 27-46

Ζορμπάς Απόστολος, «Μελετήματα και δοκίμια. Σχόλια σε παπαδιαμαντικά ποιήματα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 57-69

Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή, Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μελετήματα και δοκίμια. Ο Βυζαντινός των παπαδιαμαντικών Απάντων», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 70-75

«[Δημοτικό σκιαθίτικο τραγούδι]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 75

Βλαχοδήμος Δημήτρης Φ., «Αφηγηματικά. Απόλαυση στην εθνική οδό», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 76-79

Markovitch Marylie, «Μεταφράσεις. Χενδερούν ή το περσικόν χαρέμι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 80-98

«Παλαιά κείμενα. Τα παρατράγωδα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 99-102

Χατζόπουλος Δημήτρης, «Παλαιά κείμενα. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 102

Κονδυλάκης Ιωάννης, «Παλαιά κείμενα. Ο ανέκδοτος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 103-104

Κονδυλάκης Ιωάννης, «Παλαιά κείμενα. Το ανέκδοτον», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 104-106

Δημητριάδου Νίνα, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Τα σκιαθίτικα καφενεία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 107-119

Γαβριηλίδης Βλάσης, «Μικρά παπαδιαμαντικά. Σχόλιο για τον Έρωτα στα χιόνια», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 120

Παπαθανασίου Στέλιος, «Μικρά παπαδιαμαντικά. Μακάριον εστί μάλλον διδόναι ή λαμβάνειν», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 120-121

Καρματζός Παναγιώτης, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και η Νέα Ζωή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 122-125

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Ο καταραμένος άγιος. Λύση εκδοτικού αινίγματος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 125-128

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Πηγές παπαδιαμαντικών παραθεμάτων», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 128

Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή, Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Μια διόρθωση», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 129

Αμύγδαλος Νικόλαος, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. […ότι είχον τα συνήθιά των]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 129-130

Βλαχοδήμος Δημήτρης Φ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. [Επιστολή]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 131

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Φωτογραφική ανυποκρισία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 131-132

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Θεοδόσης Νικολάου (1930-2004)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 132-133

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης (1916-2006)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 133-134

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Δημ. Σ. Λουκάτος (1908-2003)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 135-136

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Κειτουκειτιστικά σε γραφή à la manière…», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 136-138

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Το Δελτίο Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 138

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Η προέλευση των παλαιών κειμένων», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 138

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Τα πράγματα στη θέση τους», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 139

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Εν ετέρα μορφή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 139

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Ουσιώδη αποσπάσματα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 139

Ευσταθιάδης Γιάννης, «Ενιαυτός. Αντιγραφές. Ρεμβασμός Δεκαπενταύγουστου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 140

Ξυδάκης Νίκος Γ., «Ενιαυτός. Αντιγραφές. Ένα σκάνδαλο: η αγάπη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 141-142

Λυκιαρδόπουλος Γεράσιμος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Μην τους αφήνετε να πιάνουνε στα χείλη τους», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 143

Πετρόπουλος Ηλίας, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ένας στραπατσαρισμένος φτωχομπινές», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 143

Γαλανός Γιάννης, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Μας έφαγε αφτή η τακτική…», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 143

Φάρος Φιλόθεος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Περιέγραψε με πολλή ακρίβεια», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 143

Τζιαντζή Μαριάννα, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Τη μεγαλύτερη ντροπή της ζωής του…», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 144

Κυπριωτέλης Πέτρος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Παπαδιαμάντης δε θα γίνεις», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 144

Κατσουλάρης Κώστας, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Και τελειωμό δεν έχουν», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 144

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Π.Δ. Μαστροδημήτρης, Παπαδιαμαντικά, Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2006, σσ. 133», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 145-146

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Ημερολόγιο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 150-152

«Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 153-160