Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Π.Δ. Μαστροδημήτρης, Παπαδιαμαντικά, Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2006, σσ. 133», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 145-146