Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Παπαδιαμάντης: Επιλογή από το έργο του, Εισαγωγή-Ανθολόγηση, Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, Εκδόσεις στιγμή, Αθήνα 2005, σσ. 118», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 147-149