Είστε εδώ

Φάρος Φιλόθεος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Περιέγραψε με πολλή ακρίβεια», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 143