Είστε εδώ

Δημητριάδου Νίνα, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Τα σκιαθίτικα καφενεία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 107-119