Είστε εδώ

Κυπριωτέλης Πέτρος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Παπαδιαμάντης δε θα γίνεις», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 8 (Πρωτοχρονιά 2008), σ. 144