Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1990, τεύχος 419-421

Κωνσταντίνος Β., «Αξιοπρεπές λεξιλόγιον», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 3

Κωνσταντίνος Β., «Ποιητική διαθήκη», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 3-4

Κωνσταντίνος Β., «Αδυσώπητη οικονομία», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 4

Κωνσταντίνος Β., «Ειδοποιός διαφορά», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 4-5

Κωνσταντίνος Β., «Η αγέλη», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 5

Βοτανιάτης Άγις, «Ο Εγγλέζος», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 30-37

(ανυπόγραφο), «Κατά Ματθαίον», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 1-2

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Χρόνος και μορφή», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 6-22

Νικηφόρου Τόλης, «Μυλόπετρες», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 23

Νικηφόρου Τόλης, «Ξένες χώρες», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 23

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Οι δολοφόνοι», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 24-25

Βασιλοπούλου Σοφία, «Τα παιδιά της τελευταίας τάξης», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 25

Πράτσικας Μανώλης, «Η σιωπή (το μέγιστο και το ελάχιστο)», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 26-28

Τσαλουμάς Δημήτρης, «Της κυρά-Δέσποινας», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 29

Παπαθανάσης Βαγγέλης, «25° C-28° C», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 38

Μόσχος Ευάγγελος Ν., «Γιωργή Κότσιρα, Η μυθολογία των προσώπων και άλλα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 39-41

Μουρέλος Γιώργος, «Αχιλλέα Πολύζου, Ορυχείο Θανάτου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 41-43

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γιώργου Δ. Κουλούκη, Τα παιδιά του κύματος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 44

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Τόλη Νικηφόρου, Ο πλοηγός του απείρου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 44-45

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Πολυεδρικά, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 45-46

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Σαράντου Παυλέα, Ποιητικοί συνειδησιακοί διάλογοι, δύο ποιητικοί τόμοι», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 46-48

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Κώστα Πανόπουλου, Χρησμολογίες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 48